Pravila privatnosti

Grading d.o.o. sa sjedištem u Bedekovčini, ulica Matije Gupca 21, OIB:  20596701610 (dalje u tekstu: Društvo) odlučno je i predano u provođenju zaštite Vaše privatnosti i osobnih podataka prilikom njihove obrade. Ova Politika Privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza, zasnivanja i ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa te Vaša prava i mogućnosti koje imate u tom pogledu.

TKO JE ODGOVORAN ZA SIGURNOST PRIKUPLJENIH OSOBNIH PODATAKA

Društvo je odgovorno za sigurnost prikupljenih osobnih podataka.

 

Vaše podatke će obrađivati Društvo kao voditelj obrade, te Ivana Glavač u svojstvu osobe odgovorne za GDPR. U cilju zaštite osobnih podataka, omogućavanja njihove obrade te izvršavanja Vaših prava kao ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju, osobni podaci mogu biti ustupljeni fizičkim i pravnim osobama s kojima surađujemo temeljem naših ugovornih ili zakonskih obveza (npr. porezni savjetnici, računovodstveni servis, odvjetnički uredi, nadležna tijela javne vlasti).

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

 

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu korištenja Internet stranice grading.hr odnosno u procesu prijave Korisnika odnosno primatelja obavijesti o novostima i akcijama iz Gradinga (prijava za primanje newslettera) te u procesu slanja upita. Grading d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice grading.hr pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Svi djelatnici Gradinga odgovorni su za poštivanje načela zaštite podataka. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Grading d.o.o., Matije Gupca 21, 49 221 Bedekovčina (u daljnjem tekstu Grading) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Korisnici Internet stranice grading.hr kao i primatelji obavijesti o novostima i akcijama iz Gradinga (prijava za primanje newslettera) kao i osobe koju šalju upite na adrese e-pošte da pročitaju sve navedeno u ovom dokumentu kako bi lakše razumjeli koje podatke Grading d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu zastitapodataka@grading.hr ili pismeno na: Grading d.o.o., Matije Gupca 21, 49 221 Bedekovčina.

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom prijave na newsletter od strane Korisnika primatelja obavijesti o novostima i akcijama Gradinga, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

 

KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO

Osobni podaci koje obrađujemo mogu uključivati:

 

– podatke za ostvarivanje i održavanje kontakta kao što su ime i prezime, adresu stanovanja, prebivalište, osobni identifikacijski broj, zanimanje-poslovna funkcija, poštansku adresu, poslovnu adresu, broj fiksnog telefona, broj faksa, broj mobilnog telefona, elektroničku poštu (e-mail);

 

– podatke koji se odnose na izdavanje faktura i procesuiranje plaćanja te provođenje zakonskih obveza u odnosu na sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma kao što su brojevi bankovnog računa, podaci kartica za platni promet i ostale odnosne informacije;

 

– daljnje poslovne informacije koje su nužno potrebne u svrhu ostvarenja ugovornog odnosa ili koje su nam dobrovoljno dostavljene kao što su dane upute, specifični zahtjevi i/ili nalozi;

 

– već ranije objavljene informacije koje prikupljamo putem javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika;

 

– detalje o međusobnoj komunikaciji (pisana korespondencija i sl.) kao i vođenim razgovorima u opsegu nužnom za ostvarenje prava i obveza iz ugovornog odnosa.

NEWSLETTER

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o novostima i akcijama unosom svojih podataka (ime, prezime, e-mail adresa)  na Internet stranici grading.hr i recharge.hr daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka zastitapodataka@grading.hr ili pismeno na: Grading d.o.o., Matije Gupca 21, 49 221 Bedekovčina. U obavijesti je potrebno navesti osobne podatke koje Korisnik želi povući odnosno izbrisati.

Privolu za primanje newslettera Korisnik također može u bilo kojem trenutku povući putem poveznice za otkazivanje prijave koja se nalazi u newsletteru čime se Korisnik automatski briše sa liste primatelja newslettera.

Korisnik također ima pravo mijenjati svoje osobne podatke i to može učiniti također obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka zastitapodataka@grading.hr ili pismeno na: Grading d.o.o., Matije Gupca 21, 49 221 Bedekovčina, ili putem poveznice za promjenu podataka koja se nalazi u newsletteru gdje se podaci Korisnika automatski ažuriraju odnosno mijenjaju.

KORIŠTENJE „KOLAČIĆA“  

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na Gradingovoj Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica grading.hr funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolačić je dio informacija spremljenih na vaše računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu i sl. Nakon što opet otvorite web stranicu, vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Sama web stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.
Koje su Vam opcije dostupne?
U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača.

 

OBRADA DOKUMENTACIJE

Vaši osobni podaci (vaše ime, prezime, telefonski broj, OIB, poštanska adresa i adresa e-pošte) registrirani su u našoj bazi podataka, te će se obrađivati ručno i automatizirano sukladno Uredbi, te nacionalnom zakonodavstvu koje definira provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka. Osobni podaci koristiti će se u svrhu obrade dokumentacije prema propisima Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, ostalih pravnih propisa, te da bismo stupili u kontakt sa vama radi održavanja postojeće ili uspostavljanja buduće suradnje, kako bi vam slali korisne informacije, obavijesti, novosti, ponude, naloge za otpremu, izdali/preuzeli račun, isporučili robu. Ti podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koje su prikupljeni, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani trećoj strani, a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu ovlaštene može biti omogućena isključivo uz vašu pisanu suglasnost. Grading d.o.o. čuva osobne podatke od neovlaštenog raspolaganja i pristupa. Grading d.o.o. koristi organizacijske, tehničke i fizičke sigurnosne mjere kako bi prikupljeni osobni podaci bili zaštićeni. Prikupljeni podaci mogu biti dostavljeni ovlaštenim institucijama koje kontroliraju poslovanje trgovačkih društava na njihov službeni zahtjev, a za što nije potrebna vaša suglasnost. Dokumentacija sa vašim osobnim podacima biti će čuvana dok traje poslovna suradnja, usklađeno sa zakonskim propisima ili do vašeg pisanog opoziva. Ako želite pristupiti svojim osobnim podacima , ako imate bilo kakav prigovor na način na koji tvrtka Grading d.o.o. obrađuje te podatke, čuva vaše podatke, ako želite da ih tvrtka Grading d.o.o. izmijeni ili izbriše prije isteka razdoblja pohrane ili ako želite da Vam pružimo bilo kakvu informaciju o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, bilo koje od navedenih prava možete ostvariti slanjem zahtjeva na slijedeću adresu e-pošte: zastitapodataka@grading.hr. U slučaju da ne želite ništa promijeniti i suglasni ste sa gore navedenim, ne morate poduzeti nikavu akciju. Ukoliko ubuduće ne želite primati naše obavijesti, korisne informacije, novosti, naše ponude, slobodno nam to javite na adresu e-pošte: zastitapodataka@grading.hr

 

KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo ovisno o okolnostima, uključujući:

 

– kada je i ukoliko je prikupljanje osobnih podataka nužno u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog;

 

– kada Vi stupite u kontakt s nama neposredno ili putem elektroničkih komunikacija i/ili našim djelatnicima s ciljem zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog odnosa;

 

– kada naši djelatnici stupe u kontakt s Vama ili pravnom osobom u kojoj ste dioničar, imatelj poslovnih udjela, imatelj neposrednog ili posrednog ekonomskog interesa ili obnašate odgovarajuću funkciju uključujući radni odnos, s ciljem zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog odnosa;

 

– u svrhu distribucije promidžbenog materijala i reklamiranja naših proizvoda i usluga;

 

– u određenim okolnostima prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke putem trećih strana. Primjerice osobne podatke možemo prikupljati od pravne osobe s kojom ste poslovno povezani, drugih pravnih osoba s kojima je Vaša pravna osoba poslovno povezana, drugih  javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika.

 

JESTE LI NAM DUŽNI DATI OSOBNE PODATKE

Načelno, sve osobne podatke ustupate nam dobrovoljno; u pravilu nema nikakvih negativnih ili štetnih posljedica ukoliko odlučite ne ustupiti nam Vaše osobne podatke. Međutim, postoje okolnosti kada Društvo ne može poduzeti poslovne aktivnosti, uključujući pravne radnje, bez Vaših osobnih podataka, primjerice kada su osobni podaci nužni za procesuiranje Vaših narudžbi, uputa, zahtjeva i molbi, u svrhu zasnivanja obvezno-pravnog odnosa. U svim tim slučajevima prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka predstavlja uvjet za pružanje naših usluga osim u slučaju postojanja neke druge pravne osnove za njihovo prikupljanje kao što je to zakonska ili ugovorna osnova.

 

SVRHE U KOJE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke obrađujemo isključivo u sljedeće svrhe (dalje: Dozvoljene svrhe):

 

u svrhu zasnivanja i ostvarenja prava te ispunjenja obveza iz radnog odnosa;

u svrhu ostvarivanja prava radnika propisanih posebnim zakonima;

u svrhu ostvarivanja prava Društva kao poslodavca iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom;

u svrhu zaštite sigurnosti i zdravlja radnika;

u svrhu izrade i dostave promidžbenog materijala;

u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog;

u svrhu upravljanja i administracije poslovnim procesima povezanim sa ispunjenjem ugovora i ostvarivanjem prava i obveza iz istog uključujući procesuiranje plaćanja, knjigovodstvene svrhe, reviziju, naplatu potraživanja i usluge podrške u svezi navedenog;

u svrhu usklađivanja i ispunjavanja naših zakonskih obveza kao i obveza koje mogu proizaći iz prava Europske Unije kao i prava trećih država u primjenjivoj mjeri i u opsegu i sadržaju u kojemu navedena prava ne proturječe pravu Republike Hrvatske;

u svrhu analize i poboljšanja naših usluga i komunikacije s Vama;

u svrhu zaštite sigurnosti i upravljanja pristupom u naše poslovne prostorije, IT i komunikacijski sustav, on-line platforme, Internet stranice;

u svrhu identificiranja osobe ovlaštene na zastupanje naših ugovornih partnera, potpisivanja narudžbi i prihvata ponuda i zaključivanja ugovornog odnosa s nama;

u svrhu poštivanja sudskih odluka i odluka javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima i ostvarivanja naših prava i na zakonu zasnovanih interesa;

u svrhu vođenja evidencije o statistici vezano uz naše poslovanje;

u svrhu marketinga, promidžbe i propagande;

za svaku svrhu koja se smatra nužno potrebnom u svezi ostvarivanja nekih od naprijed naznačenih svrha.

U svrhu komunikacije vezano uz usluge marketinga, pod uvjetom da je takva obveza propisana zakonom slati ćemo Vam samo one informacije u odnosu na koje ste dali privolu i samo toliko dugo dok privolu ne povučete. Vaše osobne podatke nećemo koristiti za poduzimanje nikakvih drugih radnji ili kreiranja profila osim u ovdje navedenim slučajevima.

 

Ovisno o tome u odnosu na koju Dozvoljenu svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke, Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:

 

ukoliko ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više Dozvoljenih svrha;

obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

obrada je nužna radi poštovanja naših pravnih obveza;

obrada je nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi;

obrada je nužna za potrebe naših legitimnih interesa sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: GDPR).

 

S KIME MOŽEMO DIJELITI VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke možemo dijeliti u sljedećim okolnostima:

 

Ukoliko ste naš poslovni partner, Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa vanjskim suradnicima kao što su primjerice odvjetnički uredi, računovodstveni servisi, porezni savjetnici, kreditni uredi i financijske institucije, poslovni subjekti s kojima je suradnja nužna radi ostvarivanja prava i obveza iz međusobnog ugovornog odnosa (primjerice tiskare), agencijama za naplatu potraživanja, javnopravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, kada je to potrebno u svrhu zaštite ugovornih prava i/ili zahtjeva, ili kada je to u javno-pravnom interesu odnosno kada to predstavlja zakonsku obvezu.

 

Vaše osobne podatke možemo dijeliti na povjerljivoj osnovi s trećim osobama u svrhu pribavljanja Vašeg mišljenja u odnosu na kvalitetu naših proizvoda i usluga kako biste nam pomogli da poboljšamo kvalitetu naših proizvoda i usluga.

 

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim osobama kojima smo prenijeli odnosno ustupili prava iz ugovornog odnosa s Vama.

 

Također smo ovlašteni naložiti trećim osobama obradu Vaših osobnih podataka u naše ime i za naš račun te sukladno našim uputama kao voditelja obrade, u kojem slučaju preuzimamo odgovornost za tajnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. U tom slučaju Društvo ostaje u cijelosti odgovorno prema Vama za sigurnost i tajnost osobnih podataka te će koristiti sve potrebne mjere koje zahtijevaju mjerodavni propisi kako bi osigurali integritet i sigurnost Vaših osobnih podataka.

 

Vaše osobne podatke također možemo koristiti u statističke svrhe radi promatranja posjeta i korištenja naših mrežnih stranica s ciljem razvoja naše djelatnosti i poboljšanja kvalitete mrežnih stranica.

 

U ostalome Vaše osobne podatke možemo otkriti trećoj osobi isključivo ukoliko nam date privolu za takvo što, neovisno je li privola sadržana u posebnom dokumentu ili predstavlja zasebnu klauzulu ugovora, ukoliko je to zakonska obveza ili obveza postupanja sukladno nalogu suda ili drugog javnopravnog tijela odnosno tijela s javnim ovlastima.

 

OSOBNI PODACI TREĆIH OSOBA KOJE NAM DOSTAVLJATE

Ukoliko nam dostavljate osobne podatke nekih drugih fizičkih osoba (primjerice nekoga od Vaših zaposlenika, direktora ili osobe s kojima stojite u određenom poslovnom odnosu) morate osigurati te jamčite da ste ovlašteni otkriti nam osobne podatke, da iste možemo obrađivati kao i da ih možemo bez obveze poduzimanja daljnjih radnji pribavljati, koristiti i prenositi iste sukladno uvjetima navedenima u Politici privatnosti. Posebice morate osigurati da je druga fizička osoba upoznata sa otkrivanjem njezinih osobnih podataka nama, da je dala suglasnost za takvo otkrivanje, korištenje i prenošenje osobnih podataka kao i da je u cijelosti upoznata sa sadržajem Politike privatnosti uključujući i ne ograničavajući se na naš identitet, kontakt podatke, svrhe obrade osobnih podataka, prava u odnosu na pristup osobnim podacima, izmjenu osobnih podataka,  uvid u prikupljene osobne podatke, brisanje osobnih podataka, prijenos osobnih podataka, pravo na podnošene prigovora u odnosu na obradu osobnih podataka, kao i posljedice u slučaju kršenja naših obveza u odnosu na navedeno.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke štitit ćemo primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijsko-sigurnosnih mjera sukladno internim propisima i postupcima u odnosu na pohranu, pristup, otkrivanje i pristup osobnim podacima. Osobni podaci mogu se čuvati u papirnatom obliku i biti pohranjeni u posebne elektroničke sustave zaštite osobnih podatka.

 

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko nastane potreba da Društvo iznosi osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi stupanj zaštite Vaših osobnih podataka odgovarao zahtjevima Uredbe i drugih važećih propisa Republike Hrvatske. Ovo osiguravamo između ostalog primjenom standardnih ugovornih klauzula izdanih od strane Europske Komisije (Odluka Komisije od 15. lipnja 2001. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Odluka Komisije od 27. prosinca 2004. o izmjeni Odluke 2001/497/EZ u pogledu uvođenja alternativnog skupa standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje). U slučaju takvog prijenosa, primatelj osobnih podataka u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji osiguravaju stupanj zaštite kako to zahtjeva Uredba. U slučaju prijenosa osobnih podataka na treće osobe Društvo će osigurati da i navedene osobe pružaju isti nivo zaštite kakav pruža Društvo. 

 

IZMJENE OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko se bilo koji osobni podatak koji ste nam dostavili promijeni (npr. Vaš e-mail, adresa stanovanja i sl.) ili ukoliko steknete saznanja da raspolažemo netočnim osobnim podatkom, molimo Vas da nas o tome obavijestite slanjem elektronske pošte na slijedeću e-mail adresu: zastitapodataka@grading.hr

 

Društvo nije odgovorno za bilo kakve gubitke koji bi proizlazili iz netočnih, neistinitih, manjkavih ili necjelovitih osobnih podataka koji su nam dostavljeni.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, Grading može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Gradingovoj Internet stranici. Zato Grading poziva Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu grading.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici grading.hr

Nastavak uporabe Internetske stranice Gradinga nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – Uredba (EU) 2016/679 
Zakon o provedbi Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka 
Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP 
Zahtjev za pristup osobnim podacima 
Zahtjev za ispravak osobnih podataka    
Zahtjev za brisanje osobnih podataka 
Zahtjev za prenosivost osobnih podataka 

 

KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE

Vaši osobni podaci brisat će se kada prestane razumna potreba za njihovim čuvanjem u Dozvoljene svrhe odnosno u mjeri u kojoj je to primjenjivo kada povučete privolu pod uvjetom da osobne podatke nismo dužni čuvati temeljem zakonskih obveza. U svakome slučaju Vaše osobne podatke čuvat ćemo sve dok postoji potreba za njihovim čuvanjem u svrhu realizacije prava i obveza iz sklopljenog ugovora odnosno poslovnog odnosa uključujući i potrebu prisilne naplate tražbine.

 

VAŠA PRAVA

Podložno uvjetima propisanim Uredbom odnosno propisima Republike Hrvatske, Vi imate pravo povući privolu (ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na privoli, a ne postoji druga pravna osnova za to), pravo uvida u prikupljene osobne podatke, pravo zahtijevati izdavanje preslike osobnih podataka koje čuvamo, pravo zatražiti izmjenu prikupljenih osobnih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka, pravo na prijenos prikupljenih osobnih podataka, pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Ukoliko se odlučite za bilo što od prethodno navedenog, molimo Vas da nas kontaktirate slanje elektronske pošte na sljedeću e-mail adresu: zastitapodataka@grading.hr . Prilikom slanja možemo od Vas zatražiti da dokažete svoj identitet dostavljanjem valjane preslike osobnog dokumenta iz kojeg se može utvrditi Vaš identitet sa ciljem poštivanja mjerodavnih propisa i sprječavanja neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka. Pridržavamo pravo naplatiti Vam dodatne naknade ukoliko zloupotrebljavate Vaše pravo na pristup osobnim podacima, primjerice u slučaju ulaganja opetovanih zahtjeva ili traženja dodatnih preslika dokumenata bez razumne osnove. Razmotrit ćemo sve Vaše zahtjeve i prigovore koje zaprimimo i pravovremeno odgovoriti na njih. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, Vašu primjedbu možete uputiti na tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka – agenciju za zaštitu osobnih podataka.

 

Kontakt podaci Agencije za zaštitu osobnih podataka:

 

Martićeva ulica 14

HR – 10000 ZAGREB

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

 

IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti stupa na snagu s danom 25. svibnja 2018.g. Pridržavamo pravo njene izmjene s vremena na vrijeme koje će odgovarati izmijenjenim postupcima i načinu obrade osobnih podataka ili promijenjenim zakonskim okolnostima. Izmjene će stupiti na snagu danom objave.

 

KAKO NAS KONTAKTIRATI

Stalo nam je do Vašeg mišljenja o našoj Politici privatnosti. Kontaktirati nas možete slanjem elektronske pošte na e-mail adresu: zastitapodataka@grading.hr  ili pisanim putem slanjem pisma na sljedeću poslovnu adresu unutar sjedišta Društva: ulica Matije Gupca 21, 49221 Bedekovčina

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Grading d.o.o.
Matije Gupca 21
49 221 Bedekovčina

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ivana Glavač
E-mail: zastitapodataka@grading.hr
Web: www.grading.hr

 

Usporedite Recharge madrace Odaberite svoj question iconKako odabrati idealan madrac?